ZAUJÍMAVOSTI

Základné informácie o ochorení spôsobenom koronavírusom – COVID-19

Na konci roka 2019 bola v Číne popísaná séria zápalov pľúc nejasného pôvodu. Behom krátkej
doby sa nové ochorenie COVID-19 spôsobené novým koronavírusom SARS-CoV-2 rozšírilo
do celého sveta a 11. marca 2020 WHO prehlásila šírenie koronavírusu za pandémiu.

Príznaky a symptómy ochorenia COVID-19

Medzi najčastejšie klinické príznaky u laboratórne potvrdených prípadov ochorenia COVID-19
patrí horúčka (88 %), suchý kašeľ (68 %), únava (38 %), dušnosť (19 %), bolesti svalov a
kĺbov (15 %), medzi menej časté sa radí hnačka (4 %) a zvracanie (5 %), u závažných prípadov
zápal pľúc. U niektorých chorých osôb bola zaznamenaná aj strata čuchu a chuti a
konjunktivitída. U pacientov hospitalizovaných na jednotkách intenzívnej starostlivosti (Holandsko – 184
prípadov) sa aj po štandardnej tromboprofylaxii objavili trombotické komplikácie (u 31 %
pacientov JIP), hlavne žilná tromboembólia (27 %) alebo arteriálna trombóza (2,7 %). U
pacientov so závažným priebehom ochorenia COVID-19 boli vedľa trombózy hlásene aj
kardiomyopatia, akútne postihnutie ľadvín a encefalitídy.
Skupiny obyvateľstva, u ktorej bol častejšie hlásený závažnejší až smrteľný priebeh ochorenia:
osoby starší 60 let, muži, osoby s chronickými ochoreniami, ako je vysoký krvný tlak,
cukrovka, kardiovaskulárne ochorenia, chronické respiračné ochorenia a rakovina.
Sú hlásené aj asymptomatické priebehy ochorenia COVID-19. U niektorých prípadov sa
príznaky vyvinú až neskôr, niektoré osoby sú asymptomatické po celú dobu laboratórnej
pozitivity. Asymptomatickí jedinci môžu hrať hlavnú úlohu v súčasnej pandémii COVID-19.

Zdroj: http://www.szu.cz/uploads/Epidemiologie/Coronavirus/Zakladni_info/COVID_19_zakladni_informace_06_2020.pdf